Danh sách từ A-Z
Server #1
Nội dung phim

Phần 5 tiếp tục cuộc sống của những người lính đặc nhiệm. Chúng ta sẽ biệt được họ sống, tập luyện, lên kế hoạch và thực hiện những nhiệm vụ khó khắn nhất, để phục vụ và bảo vệ cho đất nước của mình.

Xem Phim Đội Đặc Nhiệm 5 - Seal Team Season 5 - Vkool.Net - Ảnh 1

Mở rộng...
x