Danh sách từ A-Z
Server #1
Nội dung phim

Phần 2 tiếp tục với một nhóm sinh viên da màu tìm cách xoay sở tại một trường đại học thuộc Ivy League, nơi mà mối hiềm khích hậu thời kỳ phân biệt chủng tộc vẫn âm thầm diễn ra.

Xem Phim Gửi Người Da Trắng 2 - Dear White People Season 2 - Vkool.TV - Ảnh 1

Mở rộng...
x