Danh sách từ A-Z
Trưởng Công Chúa Tại Thượng
Xem phim

Xem phim Trưởng Công Chúa Tại Thượng

Quốc gia: Trung Quốc

Thể loại: Phim Cổ Trang, Phim Tình Cảm

Server VIP
Nội dung phim

Phim Trưởng Công Chúa Tại Thượng

Phim Trưởng Công Chúa Tại Thượng Nói về công chúa kiêu ngạo ngông cuồng ở dưới bức màn bao phủ cùng với thị vệ võ nghệ cao cường khôi ngô tuấn tú nhưng lại kiệm lời. Nhân lúc triều đình tranh đấu loạn lạc, khó có thể phân biệt được thiện ác, hai người lại ở hai thân phận khác nhau đều trải qua ngọt ngào lẫn tàn nhẫn cay đắng, sau từ bắt đầu thăm dò đến khi mở lòng với nhau.

Trưởng Công Chúa kiêu ngạo ngông cuồng ở dưới bức màn bao phủ cùng với thị vệ võ nghệ cao cường khôi ngô tuấn tú nhưng lại kiệm lời. Nhân lúc triều đình tranh đấu loạn lạc, khó có thể phân biệt được thiện ác, hai người lại ở hai thân phận khác nhau đều trải qua ngọt ngào lẫn tàn nhẫn cay đắng, sau từ bắt đầu thăm dò đến khi mở lòng với nhau.

Trưởng Công Chúa kiêu ngạo ngông cuồng ở dưới bức màn bao phủ cùng với thị vệ võ nghệ cao cường khôi ngô tuấn tú nhưng lại kiệm lời. Nhân lúc triều đình tranh đấu loạn lạc, khó có thể phân biệt được thiện ác, hai người lại ở hai thân phận khác nhau đều trải qua ngọt ngào lẫn tàn nhẫn cay đắng, sau từ bắt đầu thăm dò đến khi mở lòng với nhau.

Trưởng Công Chúa kiêu ngạo ngông cuồng ở dưới bức màn bao phủ cùng với thị vệ võ nghệ cao cường khôi ngô tuấn tú nhưng lại kiệm lời. Nhân lúc triều đình tranh đấu loạn lạc, khó có thể phân biệt được thiện ác, hai người lại ở hai thân phận khác nhau đều trải qua ngọt ngào lẫn tàn nhẫn cay đắng, sau từ bắt đầu thăm dò đến khi mở lòng với nhau.

Mở rộng...
x