Danh sách từ A-Z
Tổ Sư Đạt Ma
Xem phim

Xem phim Tổ Sư Đạt Ma

Quốc gia: Trung Quốc

Thể loại: Phim Cổ Trang, Phim Chính Kịch, Phim Thần Thoại

Server VIP
Nội dung phim

Phim Tổ Sư Đạt Ma

Phim Tổ Sư Đạt Ma – Phim Về Tổ Bồ Đề Đạt Ma là vương tử thứ ba của vua Hương Chí, miền Nam Thiên Trúc, thuộc dòng Sát-đế-lợi, chính tên là Bồ Đề Đa La. Sau đó, ngài gặp Tổ thứ 27 – Bát Nhã Đa La, đến nước này và được vua cha thỉnh Tổ vào cung cúng dường. Tổ biết sư có căn cơ nên dùng bảo châu của vua ban để ngài biện luận cùng hai anh, trình bày điều tâm yếu. Rồi đó, Tôn giả bảo cùng ngài: – Đối với các pháp ông đều thông suốt. Này, đạt-ma có nghĩa là thông đạt, vậy nên lấy tên là Đạt Ma. Nhân đó, ngài đổi tên lại là Bồ Đề Đạt Ma. Đạt Ma bạch với Tôn giả: – Con đã được pháp, vậy nên đi xứ nào để làm Phật sự, xin thầy thương mà chỉ dạy. Tôn giả nói: – Ông tuy được pháp nhưng chưa thể đi xa, chỉ nên ở lại Nam Thiên đợi sau khi ta nhập diệt 67 năm hãy đến Trung Hoa, truyền bá Chánh pháp đại thừa cho kẻ có căn trí thâm cao, chẳng nên đi sớm, e sau này suy vi nhanh. Tổ lại hỏi: – Xứ ấy có Đại sĩ kham làm pháp khí không ? Một ngàn năm sau có nạn gì không ? Tôn giả nói: – Ông hóa đạo nơi ấy, người được chính giác không kể xiết. Sau khi ta diệt độ hơn 60 năm, nơi ấy sẽ có tệ nạn chuộng văn chương bóng bẩy, ông phải khéo tự hàng phục. Ông đến đấy đừng ở phương Nam, người nơi ấy chỉ ưa thích thiện nghiệp, không thấu hiểu Phật lý. Dẫu ông tới chỗ đó cũng không ở lâu được, nghe ta đọc kệ: “Trên đường qua thủy, lại trùng dương Bận bịu riêng mình vượt bến sông Ngày xuống khá thương đôi tượng mã Hai châu mầm quế mãi linh thông”.

Mở rộng...
x